home mail
 
Magyar English Follow zurielnet on Twitter
 
Contact Us
 
Phone:+36-30-6388090
Fax:+36-30-6388090
E-mail:support@zuriel.net
Customer Portal:
    https://ugyfelkapu.zuriel.hu/

Kártyás fizetés szolgáltatója
CIB Bank logo
Elfogadott kártyák
Kartyalogok

  +36-30-6388090
M-F 9:00 - 17:00 CET
support@zuriel.net Pay online

Privacy Policy

A ZURIEL Kft. kijelenti, hogy a szolgáltatásain keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ön e Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A ZURIEL Kft, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A ZURIEL Kft az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A ZURIEL Kft bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a ZURIEL Kft személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a ZURIEL Kft az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a ZURIEL Kft-t megóvni és azokat viselni. A ZURIEL Kft ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a ZURIEL Kft. fenntartja. A Weboldalon található információk általános jellegűek, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók érdeklődésére számot tartó kérdésekről általános jellegű tájékoztatást nyújtsanak. Tekintettel arra, hogy kizárólag egy adott ügy konkrét körülményei alapján lehet megbízható és pontos tanácsadást végezni, tekintettel továbbá a jogszabályok és alkalmazásuk folyamatos változására, valamint az elektronikus kommunikáció esetleges hiányosságaira, a Weboldalon található információk semmi esetre sem tekinthetők szakmai tanácsadásnak. Amennyiben a felhasználónak szakmai tanácsadásra van szüksége, a ZURIEL Kft szakértői készséggel állnak rendelkezésére.

A ZURIEL Kft mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldal hatályos és pontos információkat tartalmazzon, ennek ellenére hibák előfordulhatnak, egyes információk érvényüket veszíthetik, külső támadások érhetik a Weboldalt. Ezért a ZURIEL Kft nem felelős a Weboldal tartalmáért, annak esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért, illetve a Weboldal tartalmának felhasználásából származó esetleges hátrányos következményekért, károkért. A ZURIEL Kft nem felelős azért, hogy a Weboldalról letöltött információk vagy szoftverek működőképesek, vagy esetlegesen vírust tartalmaznak.

A Weboldalon található linkek némelyike olyan Weboldalra mutat, amelyeket olyan harmadik személyek működtetnek, akik felett a ZURIEL Kft-nek nincs ellenőrzési joga. A ZURIEL Kft kizárja a felelősségét ezen Weboldalok tartalmáért.

A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a Weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a ZURIEL Kft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


ZURIEL Ltd. © All rights reserved! design by Z3design